הפחתת היטל יפו-בתל אביב – בוצע החזר של מלוא הסכום על סך של 1,400,000 ₪

דרישת התשלום עמדה על סך של 1,400,000 ₪ אחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית