הפחתת היטל השבחה בכפר שמריהו – חסכון של 300,000 ₪

כפר שמריהו
שומת ועדה 782,000
שומה מכרעת 482,000
חסכון של 40%