הפחתת היטל השבחה בירושלים- חסכון של – 450,000 ₪

דרישת התשלום עמדה על סך של 1,030,000 ₪  שומה מכרעת פסקה הפחתה של כ - 44% מהשומה המקורית
המהווה חסכון של למעלה מ - 450,000 ₪