הפחתת היטל השבחה ביפו-תל-אביב – חסכון של 2,000,000 ₪

פסיקה בשומה מכרעת ברחוב בני דן בתל אביב.
דרישה מקורית 3,400,000 ש״ח, שומה מכרעת 1,350,000 ש״ח. הפחתה של למעלה משני מליון ש״ח. הפחתה של למעלה מ - 60% מהדרישה המקורית.