הפחתת היטל השבחה בהרצליה – החזר מלוא הסכום של 50,000 ₪

דרישת התשלום עמדה על סך של 50,000 ₪ לאחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית

בימים האחרונים התקבלה החלטה כי מרפסת הגג הפתוחה שאינה מקורה לא תחושב בחישוב השטחים לפטור עפ"י סעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965.