הפחתת היטל השבחה בהרצליה – החזר מלוא הסכום של 30,000 ₪

דרישת התשלום עמדה על סך של 30,000 ₪ לאחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית