הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של למעלה מ – 100,000 ₪

דרישת התשלום עמדה על סך של 314,000 ₪ שומה מכרעת פסקה הפחתה של כ - 43% מהשומה המקורית
המהווה חסכון של למעלה מ - 100,000 ₪