הפחתת היטל השבחה בחולון- חסכון של למעלה מ – 73,000 ₪

דרישת התשלום עמדה על סך של 75,000 ₪  שומה מכרעת פסקה הפחתה של כ - 98% מהשומה המקורית
המהווה חסכון של למעלה מ - 73,450 ₪