הפחתת היטל בהוד השרון – חסכון של 250,000 ₪

הפחתת היטל השבחה הוד השרון
שומת ועדה 1,150,000
שומה מכרעת 900,000
חסכון של 25%