מאמרים

החוק שיעצור גביית היטל לפני אישור תוכנית בנייה

עיריות מחויבות היום לגבות היטלי השבחה על זכויות בתוכניות מתאר כוללניות. שתי הצעות חוק דורשות שההיטל ייגבה רק על תוכניות פרטניות או על היתר בנייה שתי יוזמות חקיקה שונות שמקודמות בימים אלה על ידי עיריית תל אביב וח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) מבקשות לצמצם את היטלי ההשבחה שהעיריות גובות ממי שמוכר דירה. הרקע ליוזמות הללו הוא…
קרא עוד

הצעת חוק: לדחות החיוב בהיטל השבחה עד למימוש הזכויות

הצעת החוק, שהונחה על שולחן הכנסת בשבוע שעבר, מבקשת לערוך שינוי בחוק התכנון והבנייה . המטרה בהצעה: למנוע מצב שבו אדם שאינו יכול לממש בפועל זכויות בנייה נדרש לשלם את היטל ההשבחה הצעת חוק חדשה שהוגשה בשבוע שעבר מבקשת לערוך שינוי בחוק התכנון והבנייה ולקבוע כי היטל השבחה ייגבה מבעל קרקע או נכס רק במקרה…
קרא עוד

מהם המסים בעסקת מכירת וקניית דירה ואיך ניתן לחסוך במס?

רכישת ובמכירת דירה, חלים על הקונה ורוכש הדירה, מסים שונים. חלקם בצורתם כמס למדינה וחלקם כהיטל לרשות המקומית, אשר בשטחה מצויה הדירה. אילו מסים חלים וכיצד ניתן לחסוך בהם? מס שבח הינו מס החל על מוכר דירת מגורים, בגין "הרווח" הנובע ממחיר רכישת הדירה למחיר מכירת הדירה, בחישוב אינפלציוני. כלומר, אם דירה נרכשה בעלות של…
קרא עוד

דירה קטנה? אתם פטורים מהיטל השבחה – גם אם יש לכם עוד דירות

ביהמ"ש העליון קבע כי בעל דירה הקטנה מ-140 מ"ר זכאי לפטור מהיטל השבחה גם אם בבעלותו דירות נוספות, וזאת אף אם אין בכך כדי להגשים את התכלית הסוציאלית של החוק אדם מכר דירה בחולון בה התגורר במשך שנים, וששטחה קטן מ-140 מ"ר. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון חייבה אותו בהיטל השבחה בגין מכירת זכויותיו. המוכר…
קרא עוד