Monthly Archives: אוגוסט 2017

החוק שיעצור גביית היטל לפני אישור תוכנית בנייה

עיריות מחויבות היום לגבות היטלי השבחה על זכויות בתוכניות מתאר כוללניות. שתי הצעות חוק דורשות שההיטל ייגבה רק על תוכניות פרטניות או על היתר בנייה שתי יוזמות חקיקה שונות שמקודמות בימים אלה על ידי עיריית תל אביב וח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) מבקשות לצמצם את היטלי ההשבחה שהעיריות גובות ממי שמוכר דירה. הרקע ליוזמות הללו הוא…
קרא עוד