Monthly Archives: נובמבר 2016

החלטת שמאי מכריע עשויה לחייב בעלי מקרקעין שלא היו צד להליך

פורסם ב כלכליסט על ידי גלית פרלדיק  תיקון לחוק התכנון והבניה מ-2009 יצר מנגנון חדש - "שמאי מכריע" - שתפקידו ליישב מחלוקות בין הרשות לפרט בענייני היטל השבחה. באחרונה מסתמנת מגמה חיובית, לפיה, החלטות השמאים המכריעים מחייבות גם בעלי נכסים שלא היו צד להליך היטל השבחה הוא תשלום חובה המוטל על בעלים של נכס במקרים בהם…
קרא עוד