Monthly Archives: אוגוסט 2016

פסיקתו של השמאי המכריע הפחיתה את דרישת התשלום של הועדה המקומית מ – 1.2 מיליון ₪ ל – 420,000 ₪.

העירייה דרשה 1.2 מיליון שקל בגין שימוש חורג למלונאות עד שנת 2020 השמאי המכריע הקטין את התשלום ל-420 אלף שקל בלבד הבעלים של מלון רוטשילד 96 בתל אביב יידרשו לשלם רק שליש מסכום היטל ההשבחה שנדרש מהם בתחילה. בבית המלון ארבע קומות ומרתף והוא מסווג כנכס לשימור. הבניין נבנה במקור כבניין בן שלוש קומות, ובשנות…
קרא עוד

היועץ המשפטי לממשלה קבע – עיריית חולון גבתה היטלי השבחה שלא כדין

ועדת הערר: "היטל השבחה אינו 'יעד תקציבי' שאותו על הרשות המקומית להשיג בדרך זו או אחרת" במשך שנים גבתה עיריית חולון ממוכרי דירות ברחבי העיר היטלי השבחה שלא כדין - כך קובעת החלטתועדת הערר לתכנון ובנייה של מחוז תל-אביב בראשות עו"ד גילת אייל. מדובר בפרשה מתמשכת המתנהלת זה מספר שנים בוועדות הערר ובבתי המשפט, אשר…
קרא עוד

הרפורמה בחוק שמקפיצה את היטל השבחה

הפרק הבא ברפורמת הפרגולות של משרד הפנים יהיה שינוי בהיטלי ההשבחה: סכום ההיטל יחושב לפי ערך הקרקע העדכני, ולא לפי ערך הקרקע בשנה שבה אושרה תוכנית בניין העיר, החישוב הנהוג כיום. היזמים מזהירים כי שינוי כזה יגדיל את סכומי ההיטל בעשרות אחוזים ויהפוך את הבנייה ללא כדאית, השמאים טוענים שהשינוי דווקא יעודד פיתוח ויפשט את…
קרא עוד