ישיבה בבאר-יעקב תקבל 5 מיליון שקל השבחה ששילמה

פורסם ב גלובוס על ידי  אלפי אליהו שאולי

הוועדה המקומית טענה כי עסקת המכר בינה לבין היזם אינה זכאית לפטור, משום שהרווחים לא ישמשו את הישיבה למטרות ציבוריות ■ ועדת הערר קבעה כי הישיבה לא תגרע מהעסקה בסך 20 מיליון שקל את היטל השבחה

לא כולם משלמים היטל השבחה: ועדת הערר המחוזית הורתה לרשות המקומית באר-יעקב להשיב 5 מיליון שקל שגבתה כהיטל השבחה לאגודת ישיבת השרון וזאת מכיוון שהכסף ינותב למטרות ציבוריות.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מצפה אפק הוציאה לאגודת ישיבת השרון דרישה לתשלום היטל השבחה על עסקת קרקע שנערכה בבאר-יעקב עם חברת פרשקובסקי, שעמדה על סכום של כ-200 מיליון שקל, כאשר ההיטל שדרשה הוועדה המקומית הוא בסכום של כ-5 מיליון שקל.

היטל השבחה הוא מס המשולם לרשות המקומית בגובה מחצית גובה ההשבחה בקרקע בגין תוכניות חדשות החלות עליה.

חוק התכנון והבנייה מעניק פטור מחובת תשלום היטל השבחה כאשר מדובר בהשבחה במקרקעין של מוסד לחינוך, לתרבות, וזאת כאשר אין עיסוקו של המוסד לשם קבלת רווחים והתמורה בעדם משמשים לאותם המטרות.

אגודת ישיבת השרון פנתה לוועדת הערר, באמצעות עו"ד יפעת בן אריה ממשרד צבי שוב המתמחה בנדל"ן ותכנון ובנייה, וטענה כי היא עומדת בכל התנאים שנקבעו בחוק לפטור של מוסד ציבורי, לצורך כך צרפה האגודה מסמכים התומכים בטענותיה לרבות אישור רואה חשבון על ניהול פעולות האגודה וכן תצהירים וכו' שיש בהם להעיד על עמידה בתנאי הפטור.

למאמר המלא 

 

הצלחות

  • הפחתת היטל השבחה ביפו-תל-אביב – חסכון של  2,000,000 ₪
  • הפחתת היטל השבחה בירושלים- חסכון של – 450,000 ₪
  • הפחתת היטל השבחה בחולון- חסכון של למעלה מ – 73,000 ₪
  • הפחתת היטל בהוד השרון – חסכון של 250,000 ₪
  • הפחתת היטל השבחה בכפר שמריהו  – חסכון של 300,000 ₪
  • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של 56,000 ₪
  • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של  290,000 ₪
  • הפחתת היטל יפו-בתל אביב – בוצע החזר של מלוא הסכום על סך של 1,400,000 ₪
  • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של למעלה מ – 100,000 ₪
  • הפחתת היטל השבחה בהרצליה – החזר מלוא הסכום של 50,000 ₪