הצלחות

  • הפחתת היטל בנהריה – בוצע החזר של מלוא הסכום על סך של 10,000 ₪

    דרישת התשלום עמדה על סך של 10,000 ₪ לאחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית

    קרא עוד