הצלחות

 • הפחתת היטל השבחה ביפו-תל-אביב – חסכון של 2,000,000 ₪

  פסיקה בשומה מכרעת ברחוב בני דן בתל אביב. דרישה מקורית 3,400,000 ש״ח, שומה מכרעת 1,350,000 ש״ח. הפחתה של למעלה משני מליון ש״ח. הפחתה של למעלה מ - 60% מהדרישה המקורית.

  קרא עוד

 • הפחתת היטל השבחה בירושלים- חסכון של – 450,000 ₪

  דרישת התשלום עמדה על סך של 1,030,000 ₪  שומה מכרעת פסקה הפחתה של כ - 44% מהשומה המקורית המהווה חסכון של למעלה מ - 450,000 ₪

  קרא עוד

 • הפחתת היטל השבחה בחולון- חסכון של למעלה מ – 73,000 ₪

  דרישת התשלום עמדה על סך של 75,000 ₪  שומה מכרעת פסקה הפחתה של כ - 98% מהשומה המקורית המהווה חסכון של למעלה מ - 73,450 ₪

  קרא עוד

 • הפחתת היטל בהוד השרון – חסכון של 250,000 ₪

  הפחתת היטל השבחה הוד השרון שומת ועדה 1,150,000 שומה מכרעת 900,000 חסכון של 25%

  קרא עוד

 • הפחתת היטל השבחה בכפר שמריהו – חסכון של 300,000 ₪

  כפר שמריהו שומת ועדה 782,000 שומה מכרעת 482,000 חסכון של 40% בחינה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות 054-4482292

  קרא עוד

 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של 56,000 ₪

  נאות אפקה תל אביב (הקלות מתמ"א 38) שומת ועדה 125,000 שומה מכרעת 69,000 חסכון של 45% בחינה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות 054-4482292

  קרא עוד

 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של 290,000 ₪

  דרישת התשלום עמדה על סך של 590,000 ₪ שומה מכרעת פסקה הפחתה של כ - 50% מהשומה המקורית המהווה חסכון של למעלה מ - 290,000 ₪

  קרא עוד

 • הפחתת היטל יפו-בתל אביב – בוצע החזר של מלוא הסכום על סך של 1,400,000 ₪

  דרישת התשלום עמדה על סך של 1,400,000 ₪ אחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית

  קרא עוד

 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של למעלה מ – 100,000 ₪

  דרישת התשלום עמדה על סך של 314,000 ₪ שומה מכרעת פסקה הפחתה של כ - 43% מהשומה המקורית המהווה חסכון של למעלה מ - 100,000 ₪

  קרא עוד

 • הפחתת היטל השבחה בהרצליה – החזר מלוא הסכום של 50,000 ₪

  דרישת התשלום עמדה על סך של 50,000 ₪ לאחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית בימים האחרונים התקבלה החלטה כי מרפסת הגג הפתוחה שאינה מקורה לא תחושב בחישוב השטחים לפטור עפ"י סעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965. מבדיקת היתר הבנייה עולה כי שטח הדירה לא עולה על 140 מ"ר, ולפיכך המבקשים זכאים לפטור מהיטל השבחה.

  קרא עוד

 • הפחתת היטל השבחה בהרצליה – החזר מלוא הסכום של 30,000 ₪

  דרישת התשלום עמדה על סך של 30,000 ₪ לאחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית

  קרא עוד

 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של למעלה מ – 200,000 ₪

  דרישת התשלום עמדה על סך של 314,000 ₪ שומה מכרעת פסקה הפחתה של כ - 66% מהשומה המקורית המהווה חסכון של למעלה מ - 200,000 ₪

  קרא עוד