הפסיקה האוסרת לחייב יזמים לחתום על כתבי שיפוי תוביל לעלייה במחירי הדירות

פורסם ה themarker על ידי מיכה גדרון
המצב שנוצר מחייב התערבות מיידית של גורמי התכנון, הנדרשים להסדיר בדרך של חקיקה את חלוקת הנטל התכנוני בין מוסדות התכנון ובעלי הקרקע

"רעידת אדמה" - כך הגדירו רבים בענף הנדל"ן את החלטת בית המשפט העליון, שניתנה בשבוע שעבר. ההחלטה קובעת כי הנוהג הקיים זה עשרות שנים, שלפיו מוסדות התכנון (ועדות מקומיות ומחוזיות) דורשים ממי שיוזם תוכנית לחתום על כתב התחייבות לשיפוי הוועדה המקומית, למקרה שתוגש נגדה תביעה בגין פגיעה במקרקעין - אינו חוקי. הוועדות המקומיות הגיבו בחריפות והודיעו כי יקפיאו כל טיפול וקידום של תוכניות שיזמו בעלי עניין בקרקע, עד שתימצא הדרך החוקית שתאפשר את המשך ההחתמה על כתבי שיפוי.

תוכניות חדשות מעלות לעתים קרובות את שווי הקרקע. בגין עלייה זו מטיל החוק חובת תשלום של היטל השבחה לוועדה המקומית, בשיעור של מחצית מעליית השווי. ואולם, תוכנית עלולה גם לגרום לפגיעה ולירידת ערך, בדרך כלל למקרקעין הגובלים בה. בגין פגיעה זו מחייב סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה את הוועדה המקומית לשלם פיצוי בשיעור הפגיעה.

היטל ההשבחה שמשולם בגין עליית שווי המקרקעין בשל תוכנית, ותשלום פיצויים בגין פגיעה שגרמה תוכנית, הם שני צדדים של אותו מטבע. תוכניות מכניסות היטלי השבחה לקופת הוועדה המקומית - ועל הוועדה לשאת במחיר הפיתוח: תשלום פיצוי למי שנפגע כתוצאה מאישור התוכניות. ואולם, מוסדות התכנון מנצלים את רצונם של בעלי קרקע לקדם תוכניות בלי להמתין עד שהוועדה המקומית תתפנה לעשות זאת בעצמה. הן מתנות את קידומן של התוכניות בכך שיוזם התוכנית ייקח על עצמו את נטל תשלום הפיצויים למי שייפגע מהתוכנית. בכך הוועדות מפרות למעשה את האיזון העומד בבסיס חוק התכנון והבנייה.

למאמר המלא 

הצלחות

 • הפחתת היטל השבחה ביפו-תל-אביב – חסכון של 2,000,000 ₪
 • הפחתת היטל השבחה בירושלים- חסכון של – 450,000 ₪
 • הפחתת היטל השבחה בחולון- חסכון של למעלה מ – 73,000 ₪
 • הפחתת היטל בהוד השרון – חסכון של 250,000 ₪
 • הפחתת היטל השבחה בכפר שמריהו – חסכון של 300,000 ₪
 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של 56,000 ₪
 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של 290,000 ₪
 • הפחתת היטל יפו-בתל אביב – בוצע החזר של מלוא הסכום על סך של 1,400,000 ₪
 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של למעלה מ – 100,000 ₪
 • הפחתת היטל השבחה בהרצליה – החזר מלוא הסכום של 50,000 ₪