היטל השבחה

מהו היטל השבחה

היטל השבחה - תשלום חובה הנדרש מבעל זכויות במקרקעין ע”י הועדה המקומית לתכנון ובניה.
ההיטל נגבה בשל עליית ערך הנכס, ערך הנכס עולה במקרים כגון: אישור הקלה, תוכנית בניין עיר, שימוש חורג.
שיעור היטל ההשבחה גבוה משיעור מיסים המוטלים על רווחי הון.
נישומים רבים נאלצים לשלם סכומי עתק בעת מימוש הנכס שברשותם.

כיצד להפחית היטל השבחה

ערעור על שומת היטל ההשבחה שנקבעה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה,
באמצעות הגשת שומה נגדית על ידי שמאי מקרקעין מומחה,
הבוחן את עלויות ההשגה וגובה הסיכונים אל מול סיכויי ההפחתה.

במרכז להיטל השבחה שמאי מקרקעין מקצועיים,
המתמחים בחוקים, בתקנות ובפסיקות עדכניות בתחום.

לכל היטל השבחה ישנו שמאי מקרקעין המתמחה בתחום
אשר בגינו נדרש תשלום היטל ההשבחה

תהליך העבודה של המרכז להיטל השבחה

    • בחינה ראשונית של התיק על ידי שמאי מקרקעין ללא התחייבות וללא עלות כספית.
    • קבלת הצעת מחיר תוך 48 שעות על ידי שמאי מקרקעין.
    • בקשה למינוי שמאי מכריע תוך 45 ימים מקבלת השומה.
    • הגשת שומה נגדית על ידי המרכז להיטל השבחה לוועדה המקומית תוך 21 ימים.
    • פסיקת השמאי המכריע.

התוצאה

המרכז להיטל השבחה משיג הפחתה ניכרת בעלות היטל ההשבחה !!!

בחינה ראשונית ע”י שמאי מקרקעין המומחה בתחום היטל ההשבחה
ללא עלות וללא התחייבות

הצלחות

הפחתת היטל

בתל אביב
דרישת התשלום עמדה על סך של 1,400,000 ₪ לאחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית

הפחתת היטל

בתל אביב
דרישת התשלום עמדה על סך של 590,000 ₪ שומה מכרעת פסקה הפחתה של כ - 50% מהשומה המקורית,
המהווה חסכון של למעלה מ - 290,000 ₪

הפחתת היטל

הרצליה
דרישת התשלום עמדה על סך של 50,000 ₪ לאחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית

הפחתת היטל

בתל אביב
דרישת התשלום עמדה על סך של 314,000 ₪ שומה מכרעת פסקה הפחתה של כ - 66% מהשומה המקורית,
המהווה חסכון של למעלה מ - 200,000 ₪

הפחתת היטל

הרצליה
דרישת התשלום עמדה על סך של 30,000 ₪ לאחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית

הפחתת היטל

בנהריה
דרישת התשלום עמדה על סך של 10,000 ₪ לאחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית