היטל ההשבחה פוגע בפרויקטים של תמ”א 38 שהתחילו בקידומם

פורסם ב themarker על ידי מיכה גדרון

אוי ונכון שהחוק יתוקן כך שיוחל רק על עסקות חדשות ■ יש גם לקוות כי התיקון יביא לשינוי בגישת הוועדות המקומיות לפרויקטים של תמ"א 38, שלהם חשיבות תכנונית, בטיחותית וחברתית רבה.

באחרונה אישרה הכנסת תיקון לחוק התכנון והבנייה, המאפשר לוועדות המקומיות לגבות היטל השבחה בשיעור מופחת על חלק מזכויות הבנייה שמאושרות מכוח תמ"א 388, במסלול הריסה ובנייה מחדש. לתיקון יש משמעות רבה על הענף.

בבסיס תמ"א 38 עומדת נוסחה כלכלית, שאמורה לאפשר ליזם לחזק בניין קיים מפני רעידות אדמה, או להרוס אותו ולהקימו מחדש. במטרה להפחית עלויות ליזם, ולהגדיל את הכדאיות הכלכלית של פרויקטים המבוצעים מכוח תמ"א, פטר המחוקק את זכויות הבנייה המוענקות מכוח תמ"א 38 מתשלום היטל השבחה. ההיטל, שאותו גובות הוועדות המקומיות, נועד לממן בניית תשתיות לדירות החדשות

הפטור הביא לתרעומת רבה ברשויות המקומיות, שטוענות כי אינן יכולות לאשר תוספת של אלפי דירות, ללא מקורות מימון לבניית התשתיות הנדרשות לקליטת התושבים שיגורו בהן. טענות אלה מתורגמות בשנה האחרונה למעשים: ועדות מקומיות רבות מצמצמות את זכויות הבנייה שהן מאשרות מכוח התמ"א, בין אם במסגרת של הליכי הרישוי ובין אם בדרך של אישור תוכניות שמגבילות את זכויות הבנייה שניתן לאשר מכוח תמ"א 38.

אצל רבים בענף התחילה לחלחל ההכרה שאם תמ"א 38 חפצה חיים — יש לאפשר לוועדות המקומיות לגבות היטל השבחה, ולו חלקי, על זכויות הבנייה מכוח התמ"א, משום שאין גוזרים על הרשויות המקומיות גזירה שאינן מוכנות לעמוד בה.

ראוי להגדיש כי התיקון חל רק במסלול הריסה ובנייה מחדש, בעוד שבמסלול חיזוק — ייוותר הפטור המלא בתוקף. כמו כן, לפי התיקון, תחול חובת תשלום של היטל השבחה בשיעור של 25% משווי שטחי הבנייה שיאושרו מכוח התמ"א, מעבר לשטח של שתי קומות וחצי. במלים אחרות, השטח המצטבר של 13 מ"ר לכל דירה קיימת, כפול שתיים וחצי, והשטח הפנוי בקומה המפולשת (קומת הכניסה שבה אין דירות מגורים), ימשיכו להיות פטורים מהיטל השבחה. רק השטח שיאושר מעבר לשטחים אלה יחויב בהיטל השבחה.

המשמעות היא שכאשר בניין שנועד להריסה הוא בגובה של עד שתי קומות, לא תהיה חובת תשלום של היטל השבחה; כשהבניין הוא בן שלוש קומות, ישולם היטל השבחה על שווי השטח של חצי קומה מורחבת; ובבניין בן ארבע קומות ויותר — על שווי שטח של קומה מורחבת מלאה.

למאמר המלא 

הצלחות

 • הפחתת היטל השבחה ביפו-תל-אביב – חסכון של 2,000,000 ₪
 • הפחתת היטל השבחה בירושלים- חסכון של – 450,000 ₪
 • הפחתת היטל השבחה בחולון- חסכון של למעלה מ – 73,000 ₪
 • הפחתת היטל בהוד השרון – חסכון של 250,000 ₪
 • הפחתת היטל השבחה בכפר שמריהו – חסכון של 300,000 ₪
 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של 56,000 ₪
 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של 290,000 ₪
 • הפחתת היטל יפו-בתל אביב – בוצע החזר של מלוא הסכום על סך של 1,400,000 ₪
 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של למעלה מ – 100,000 ₪
 • הפחתת היטל השבחה בהרצליה – החזר מלוא הסכום של 50,000 ₪