החוק שיעצור גביית היטל לפני אישור תוכנית בנייה

עיריות מחויבות היום לגבות היטלי השבחה על זכויות בתוכניות מתאר כוללניות. שתי הצעות חוק דורשות שההיטל ייגבה רק על תוכניות פרטניות או על היתר בנייה

שתי יוזמות חקיקה שונות שמקודמות בימים אלה על ידי עיריית תל אביב וח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) מבקשות לצמצם את היטלי ההשבחה שהעיריות גובות ממי שמוכר דירה. הרקע ליוזמות הללו הוא טענות בדבר היטלי השבחה לא מוצדקים, במיוחד בתל אביב. הכוונה היא להטלת היטלי השבחה על זכויות בנייה שאושרו בתוכניות מתאר כוללניות, וטרם קיבלו אישור בתוכניות בנייה פרטניות.

כיום העיריות מחויבות על פי חוק לגבות היטלי השבחה בעקבות זכויות שאושרו בתוכניות מתאר כוללניות, ועיריית תל אביב פועלת לקידום חוק שיתקן זאת, ויאפשר לגבות היטלי השבחה רק בגין זכויות בנייה שניתנו בעקבות אישור תוכנית מפורטת, כלומר כזו שמקנה זכויות בנייה באופן ודאי. בעיריית תל אביב אומרים כי הגבייה הנעשית כיום היא כחוק: "העירייה פועלת מול הגורמים המוסמכים בממשלה ובכנסת כדי לתקן את החקיקה, כך שייקבע שבמקרה המיוחד של תוכנית מתאר כוללנית יידחה מועד חישוב וגביית היטלי ההשבחה עד למועד אישור של תכניות מפורטות. הוועדה המקומית פועלת כרגע בהתאם לחוק הקיים, המחייב אותה להוציא שומות השבחה בגין תוכנית תא 5000 בכל מקרה שבו יש פנייה לקבלת אישור לטאבו בגין עסקה להעברת זכויות. השומות הוצאו בכל אזורי העיר באופן שוויוני לחלוטין ובהתאם לחוק".

חכו שהשכנים יאשרו

ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) הגיש למזכירות הכנסת הצעת חוק מרחיקת לכת יותר, ולפיה, לא ייגבה היטל השבחה כלל בעת מכירת הנכס, אלא רק בעת קבלת היתר בנייה.

הצעתו של מלכיאלי מבקשת להתמודד עם תוכניות נושאיות, המקנות זכויות ברחבי העיר לעניין מסוים (כגון מרפסות או גגות), אך גם מימושן אינו ודאי. בירושלים למשל יש תוכנית עירונית המאפשרת להקים חדר יציאה אל הגג. העירייה גובה היטלי השבחה בעת מכירת הדירה בטענה כי האפשרות להוסיף חדר לבית מעלה את ערך הדירה. מלכיאלי טוען לעומת זאת כי במקרים רבים אי אפשר לממש את הזכות הזאת, לרוב משום שהיא מותנית באישור השכנים. כך נוצר מצב שבו מוכר דירה משלם היטל השבחה על זכות שהוא לעולם לא יוכל לממש.

למאמר המלא

הצלחות

 • הפחתת היטל השבחה ביפו-תל-אביב – חסכון של 2,000,000 ₪
 • הפחתת היטל השבחה בירושלים- חסכון של – 450,000 ₪
 • הפחתת היטל השבחה בחולון- חסכון של למעלה מ – 73,000 ₪
 • הפחתת היטל בהוד השרון – חסכון של 250,000 ₪
 • הפחתת היטל השבחה בכפר שמריהו – חסכון של 300,000 ₪
 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של 56,000 ₪
 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של 290,000 ₪
 • הפחתת היטל יפו-בתל אביב – בוצע החזר של מלוא הסכום על סך של 1,400,000 ₪
 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של למעלה מ – 100,000 ₪
 • הפחתת היטל השבחה בהרצליה – החזר מלוא הסכום של 50,000 ₪