דירה קטנה? אתם פטורים מהיטל השבחה – גם אם יש לכם עוד דירות

ביהמ"ש העליון קבע כי בעל דירה הקטנה מ-140 מ"ר זכאי לפטור מהיטל השבחה גם אם בבעלותו דירות נוספות, וזאת אף אם אין בכך כדי להגשים את התכלית הסוציאלית של החוק

אדם מכר דירה בחולון בה התגורר במשך שנים, וששטחה קטן מ-140 מ"ר. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון חייבה אותו בהיטל השבחה בגין מכירת זכויותיו. המוכר טען כי הוא זכאי ליהנות מהפטור הקבוע בחוק התכנון והבנייה, שמקנה פטור מהיטל השבחה בגין מכירת דירה ששטחה קטן מ-140 מ"ר, ובלבד שבעל המקרקעין או קרובו השתמשו בדירה למגוריהם או למגורי בני משפחתם למשך ארבע שנים לפחות.

הוועדה המקומית טענה כי מכיוון שהמוכר מחזיק בדירות נוספות, אין הוא זכאי ליהנות מהפטור, וזאת משום שלטעמה יש ליתן להוראות הפטור פרשנות מהותית המגשימה לגישתה את התכלית הסוציאלית שבבסיסו - מתן פטור מהיטל למי שידו אינה משגת במטרה לעודדו לשפר את תנאי מגוריו.

ועדת הערר, אליה פנה מוכר הדירה, דחתה את עררו, תוך שהיא מאמצת את עמדת הוועדה המקומית, לפיה מקום בו מחזיק המוכר מספר דירות, לא יוכל ליהנות מהפטור הנדון.
המוכר הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. בית המשפט קיבל את עמדתו של המוכר, וקבע כי "התכלית הסוציאלית אינה עיקרון-על, והיא מוגבלת בלשון החוק... המחוקק אינו מציין ולו ברמז, כי הפטור תלוי במצבו הכלכלי של הנישום ...", ועל כן זכאי המשיב לפטור.

על פסק דין זה הגישה הוועדה המקומית בקשת רשות ערעור בפני בית המשפט העליון אך בהמלצת בית המשפט החליטה למשוך את הבקשה. בית המשפט העליון אישר את בקשת המחיקה תוך שהוא מוסיף כי מקובלת עליו פרשנות בית המשפט המחוזי, הנתמכת גם בעמדת היועץ המשפטי לממשלה, כי לפי לשון החוק, "פטור הניתן בגין בנייה, הרחבה או העברת בעלות בדירת מגורים ששטחה אינו עולה על 140 מ"ר, יינתן בלא שייכלל בחישוב שטח דירות מגורים אחרות שבבעלות הנישום, אם הללו מצויות במקרקעין אחרים; הסעיף 19(ג)(1) מדבר ב'אותם מקרקעין'. אנו ערים לטענה בדבר תכליתו הסוציאלית של הפטור, אך נוכח לשון הסעיף – למחוקק פתרונים".

למאמר המלא

הצלחות

 • הפחתת היטל השבחה ביפו-תל-אביב – חסכון של 2,000,000 ₪
 • הפחתת היטל השבחה בירושלים- חסכון של – 450,000 ₪
 • הפחתת היטל השבחה בחולון- חסכון של למעלה מ – 73,000 ₪
 • הפחתת היטל בהוד השרון – חסכון של 250,000 ₪
 • הפחתת היטל השבחה בכפר שמריהו – חסכון של 300,000 ₪
 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של 56,000 ₪
 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של 290,000 ₪
 • הפחתת היטל יפו-בתל אביב – בוצע החזר של מלוא הסכום על סך של 1,400,000 ₪
 • הפחתת היטל ביפו-תל-אביב – חסכון של למעלה מ – 100,000 ₪
 • הפחתת היטל השבחה בהרצליה – החזר מלוא הסכום של 50,000 ₪