נדרשת לשלם היטל השבחה ? בחינה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות !

הבחינה תבוצע ע"י שמאי מקרקעין מומחה בתחום היטל ההשבחה.

כל דרישת היטל השבחה תבחן פרטנית ויותאם לה הפתרון המיטבי.

טלפון : 03-7171472 נייד :054-4482292

צור קשר
נדרשת לשלם היטל השבחה ? בחינה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות !

הבחינה תבוצע ע"י שמאי מקרקעין מומחה בתחום היטל ההשבחה.

כל דרישת היטל השבחה תבחן פרטנית ויותאם לה הפתרון המיטבי.

טלפון : 03-7171472 נייד : 054-4482292

צור קשר
  

הפחתת היטל

בתל אביב
דרישת התשלום עמדה על סך של 1,400,000 ₪ לאחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית

הפחתת היטל

בתל אביב
דרישת התשלום עמדה על סך של 590,000 ₪ שומה מכרעת פסקה הפחתה של כ - 50% מהשומה המקורית,
המהווה חסכון של למעלה מ - 290,000 ₪

הפחתת היטל

הרצליה
דרישת התשלום עמדה על סך של 50,000 ₪ לאחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית

הפחתת היטל

בתל אביב
דרישת התשלום עמדה על סך של 314,000 ₪ שומה מכרעת פסקה הפחתה של כ - 66% מהשומה המקורית,
המהווה חסכון של למעלה מ - 200,000 ₪

הפחתת היטל

הרצליה
דרישת התשלום עמדה על סך של 30,000 ₪ לאחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית

הפחתת היטל

בנהריה
דרישת התשלום עמדה על סך של 10,000 ₪ לאחר דיונים מול הועדה המקומית. בוצע החזר של מלוא הסכום ובוטלה דרישת התשלום המקורית